نعمت حضور
به سامانه‌ی اصلح‌یاب خوش‌آمدید.

در این سامانه می‌توانید با طی مراحل بیست‌گانه که بر اساس معیارهای اصلح در بیانات مقام معظم رهبری طراحی شده‌است، نامزد اصلح مورد نظر خود را انتخاب کنید.

   
نکات مهم:
  • نامزدها بر اساس حروف الفبا چینش شده‌اند.
  • در هر مرحله، پس از مطالعه‌ی معیار طرح‌شده، می‌توانید حداکثر سه نامزد را (بر اساس اولویت در آن معیار) انتخاب نمایید.
  • امکان عدم انتخاب نامزد در هر یک از معیارها وجود دارد.
  • در پایان، با توجه به اولویت‌های انتخابی شما، نامزدها بر اساس امتیاز برایتان لیست خواهندشد.
  • حداکثر زمان شما برای به پایان رساندن مراحل، 30 دقیقه خواهدبود.
مؤمن به خدا، قانون اساسی و انقلاب اسلامی

نامزد انتخابات اولاً باید به خدا و به انقلاب و به قانون اساسی و به مردم ایمان و اعتقاد داشته باشد؛ ثانیاً دارای روحیه‌ی مقاوم باشد.
اجمالاً معیار اصلی این است که کسانی سرکار بیایند که همتشان بر حفظ عزت و حرکت کشور در جهت هدف‌های انقلاب باشد. آنچه ما در این سال‌های طولانی از خیرات و برکات به دست آورده‌ایم، به برکت هدف‌های انقلاب بوده است؛ هرجایی که ما کم آوردیم، عقب ماندیم، شکست خوردیم، به‌خاطر غفلت از هدف‌های انقلاب اسلامی و هدف‌های اسلامی بوده است. کسانی سرکار بیایند که مصداق «انّ الّذین قالوا ربّنا اللّه ثمّ استقاموا» باشند؛ اهل استقامت و ایستادگی باشند؛ زرهی پولادین از یاد خدا و از توکل به خدا بر تن خودشان بپوشند و وارد میدان شوند.

حداکثر سه نامزد مطلوب را بر اساس معیار فوق و بیانات مقام معظم رهبری به ترتیب انتخاب نمایید:


انتخاب‌های شما

می‌توانید نامزد را حذف کرده یا اولویت نامزد را با کشیدن و رها کردن، تغییر دهید:

موردی برای نمایش وجود ندارد.

پایبند به منافع ملی، ارزش‌ها، قوانین و مقررات

ما در سلسله‌‌ی دولت‌هایی که پشت‌سرهم می‌آیند، باید رو به پیشرفت باشیم، رو به تعالی و تکامل باشیم، تدریجاً بهترین‌های خودمان را بفرستیم؛ هرکسی می‌آید، پایبند به انقلاب، پایبند به ارزش‌ها، پایبند به منافع ملی، پایبند به‌نظام اسلامی، پایبند به عقل جمعی، پایبند به تدبیر باشد. این‌جوری باید این کشور را اداره کرد.

حداکثر سه نامزد مطلوب را بر اساس معیار فوق و بیانات مقام معظم رهبری به ترتیب انتخاب نمایید:


انتخاب‌های شما

می‌توانید نامزد را حذف کرده یا اولویت نامزد را با کشیدن و رها کردن، تغییر دهید:

موردی برای نمایش وجود ندارد.

مردمی

رئیس‌جمهور، هم باید کاری باشد، هم باید مردمی باشد ... هم باید درد مردم را احساس کند، هم باید طبقات مختلف مردم را ببیند؛ این‌ها خصوصیاتی است که در انتخاب آن کسی که ما می‌خواهیم کلید اجرایی کشور را به او بسپریم، نقش دارد.
در پيدا كردن نامزد مورد نظر دقت كنيد و به كسى گرايش پيدا كنيد كه به دين مردم، به انقلاب مردم، به دنياى مردم، به معيشت مردم، به آينده‌ى مردم و به عزت مردم اهميت می دهد.
مسأله‌‌‌‌‌‌ی فسادستیزی، حمایت از طبقات ضعیف، ساده‌‌‌‌‌‌زیستی، نگاه به مناطق دوردست و محروم، توجه به مشکلات گوناگون مردم. این‌ها اصولی است که اگر رعایت بشود و بر این‌ها پای فشرده بشود، هم خدا را راضی میکند، هم مردم را از هر مسئول و از هر نظامی خشنود و دلشاد می‌کند.

حداکثر سه نامزد مطلوب را بر اساس معیار فوق و بیانات مقام معظم رهبری به ترتیب انتخاب نمایید:


انتخاب‌های شما

می‌توانید نامزد را حذف کرده یا اولویت نامزد را با کشیدن و رها کردن، تغییر دهید:

موردی برای نمایش وجود ندارد.

عدالت‌طلب و فسادستیز

عدالت‌خواه باشد و ضد فساد باشد؛ یکی از مهم‌ترین خصوصیاتی که باید در رئیس‌جمهور وجود داشته‌باشد این است که به معنای واقعی کلمه به دنبال اجرای عدالت باشد و به معنای حقیقی کلمه با فساد بخواهد مبارزه کند.
حقیقتاً عدالت‌خواه باشند؛ نه اینکه به لقلقه‌ی زبان اسم عدالت آورده‌شود؛ عدالت هم البته فقط عدالت اقتصادی نیست؛ اگر چه رقم مهمش عدالت اقتصادی است اما در بخش‌های گوناگون، عدالت، ساری و جاری است.

حداکثر سه نامزد مطلوب را بر اساس معیار فوق و بیانات مقام معظم رهبری به ترتیب انتخاب نمایید:


انتخاب‌های شما

می‌توانید نامزد را حذف کرده یا اولویت نامزد را با کشیدن و رها کردن، تغییر دهید:

موردی برای نمایش وجود ندارد.

استکبارستیز و مقاوم در برابر فشار دشمن

کسانی با رأی ملت سرکار نیایند که در مقابل دشمنان بخواهند دست تسلیم بالا ببرند و آبروی ملت ایران را ببرند. کسانی سرکار نیایند که بخواهند با تملق گوئی به غرب، به دولت‌های غربی، به دولت‌های زورگو و مستکبر، به خیال خودشان بخواهند برای خودشان موقعیتی در سطح بین‌المللی دست‌وپا کنند. این‌ها برای ملت ایران ارزشی ندارد. کسانی سرکار نیایند که دشمنان ملت ایران طمع بورزند که به‌وسیلهی آنها بتوانند صفوف ملت را از هم جدا کنند، مردم را از دینشان، از اصولشان، ارزش‌های انقلابی‌شان دور کنند. ملت باید آگاه باشد. اگر کسانی بر سرکار بیایند که در مراکز گوناگون سیاسی یا اقتصادی به‌جای اینکه به فکر ادامه‌ی راه امام و ارزش‌ها و اصول ترسیم شده‌ى به وسیلهی امام باشند، به فکر به‌دست‌آوردن دل فلان قدرت غربی و فلان مستکبر بین‌المللی باشند، برای ملت ایران مصیبت خواهد بود. این آگاهی برای ملت لازم است.
نامزد انتخابات اولاً باید به خدا و به این انقلاب و به قانون اساسی و به این مردم ایمان و اعتقاد داشته باشد؛ ثانیاً دارای روحیه‌ی مقاوم باشد. این ملت اهداف بلندی دارد، کارهای بزرگی دارد، تسلیم نیست، کسی نمی‌تواند با این ملت با زبان زور حرف بزند. کسانی که در رأس قوه‌ی اجرایی قرار می‌گیرند، باید کسانی باشند که در مقابل فشارهای دشمنان مقاوم باشند؛ زود نترسند، زود از میدان خارج نشوند؛ این یکی از شرط‌های لازم است.

حداکثر سه نامزد مطلوب را بر اساس معیار فوق و بیانات مقام معظم رهبری به ترتیب انتخاب نمایید:


انتخاب‌های شما

می‌توانید نامزد را حذف کرده یا اولویت نامزد را با کشیدن و رها کردن، تغییر دهید:

موردی برای نمایش وجود ندارد.

برخوردار از برنامه، نگاه بلندمدت و همه‌جانبه

انسان‌های با تدبیری باشند، با حکمت باشند. باید با برنامه، با حکمت، با تدبیر، با نگاه بلندمدت و همه‌جانبه، با یک هندسه‌ی صحیح، کارها را مشاهده کنند و وارد میدان شوند.
رئیس‌جمهور، هم باید کاری باشد، هم باید مردمی باشد، هم باید مقاوم باشد، هم باید ارزشی باشد، هم باید باتدبیر باشد، هم باید پایبند به قوانین و مقررات باشد - مجری قانون است - هم باید درد مردم را احساس کند، هم باید طبقات مختلف مردم را ببیند؛ این‌ها خصوصیاتی است که در انتخاب آن کسی که ما می‌خواهیم کلید اجرایی کشور را به او بسپریم، نقش دارد.

حداکثر سه نامزد مطلوب را بر اساس معیار فوق و بیانات مقام معظم رهبری به ترتیب انتخاب نمایید:


انتخاب‌های شما

می‌توانید نامزد را حذف کرده یا اولویت نامزد را با کشیدن و رها کردن، تغییر دهید:

موردی برای نمایش وجود ندارد.

معتقد به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی

سیاست‌های اقتصاد باید سیاست‌های اقتصاد مقاومتی باشد و در ساخت درونیِ خود مقاوم باشد؛ بتواند ایستادگی کند؛ با تغییرات گوناگون در این گوشه‌ی دنیا و آن گوشه‌ی دنیا متلاطم نشود؛ این چیزها لازم است. رئیس‌جمهوری که می‌خواهد این کشور بزرگ را اداره کند، این راه پرافتخار را به کمک مردم و برای مردم طی کند، باید این‌چنین خصوصیتی داشته باشد.

حداکثر سه نامزد مطلوب را بر اساس معیار فوق و بیانات مقام معظم رهبری به ترتیب انتخاب نمایید:


انتخاب‌های شما

می‌توانید نامزد را حذف کرده یا اولویت نامزد را با کشیدن و رها کردن، تغییر دهید:

موردی برای نمایش وجود ندارد.

برخوردار از امانت و صداقت

اساس در همه‌ی مسئولیت‌ها تدیّن، امانت و صداقت است. اگر آدم‌های کارآمد امانت و صداقت نداشته باشند، کارآمدی آنها به نفع مردم تمام نخواهد شد. علاوه بر کارآمدی، انسان‌ها باید متدیّن، امین، صادق، روراست و دلبسته‌ی به اهداف و آرمان‌های دینىِ مردم باشند. این‌طور افراد را پیدا کنید و به آنها رأی دهید.

حداکثر سه نامزد مطلوب را بر اساس معیار فوق و بیانات مقام معظم رهبری به ترتیب انتخاب نمایید:


انتخاب‌های شما

می‌توانید نامزد را حذف کرده یا اولویت نامزد را با کشیدن و رها کردن، تغییر دهید:

موردی برای نمایش وجود ندارد.

برخوردار از شجاعت

انتخاب که می‌خواهید بکنید، بشناسید و انتخاب کنید؛ به دینشان، به تعهّدشان، به وفاداری‌شان به انقلاب، به ایستادگی‌شان در راه انقلاب، به عزم و اراده‌شان، به شجاعتشان و به مرعوب نشدنشان خاطرجمع بشوید، [آن‌وقت‌] رأی بدهید.

حداکثر سه نامزد مطلوب را بر اساس معیار فوق و بیانات مقام معظم رهبری به ترتیب انتخاب نمایید:


انتخاب‌های شما

می‌توانید نامزد را حذف کرده یا اولویت نامزد را با کشیدن و رها کردن، تغییر دهید:

موردی برای نمایش وجود ندارد.

دارای شعارهای منطبق با واقعیت کشور و اختیارات ریاست‌جمهوری

شعارها را نگاه کنید، ببیند شعارهایی که تعیین می‌کنند، چه جور شعارهایی است؟ گاهی بعضی‌ها - البته اشتباه می‌کنند - برای جلب آراء، شعارهایی می‌دهند که این شعارها از حدود قدرت و اختیاراتشان بیرون است؛ این‌ها را مردم هوشمند ما می‌توانند بشناسند، مراقبت کنند، دقت کنند. آنچه که برای مردم لازم است، آنچه که فوریت بیشتری دارد، آنچه که با واقعیات و امکانات کشور سازگار است، آنچه که به افزایش قدرت درونی ملت می‌انجامد، آنها را در شعارهایشان بگنجانند؛ این یکی از معیارها است.
وعده‌ی بیخود و بی‌مبنا هم ندهند، درِ باغ سبزهای بی‌منطق هم باز نکنند؛ منطقی، معقول، منطبق با واقعیت و با توکل به خدای متعال حرکت را پیش ببرند.

حداکثر سه نامزد مطلوب را بر اساس معیار فوق و بیانات مقام معظم رهبری به ترتیب انتخاب نمایید:


انتخاب‌های شما

می‌توانید نامزد را حذف کرده یا اولویت نامزد را با کشیدن و رها کردن، تغییر دهید:

موردی برای نمایش وجود ندارد.

پایبند به عقل جمعی

ما در سلسله‌‌ی دولت‌هایی که پشت‌سرهم می‌آیند، باید رو به پیشرفت باشیم، رو به تعالی و تکامل باشیم، تدریجاً بهترین‌های خودمان را بفرستیم؛ هرکسی می‌آید، پایبند به انقلاب، پایبند به ارزش‌ها، پایبند به منافع ملی، پایبند به‌نظام اسلامی، پایبند به عقل جمعی، پایبند به تدبیر باشد. این‌جوری باید این کشور را اداره کرد.

حداکثر سه نامزد مطلوب را بر اساس معیار فوق و بیانات مقام معظم رهبری به ترتیب انتخاب نمایید:


انتخاب‌های شما

می‌توانید نامزد را حذف کرده یا اولویت نامزد را با کشیدن و رها کردن، تغییر دهید:

موردی برای نمایش وجود ندارد.

امیدوار به آینده

امیدوار باشد؛ آدمِ مأیوس و بدبین و با نگاه تلخ به آینده و تاریک به آینده نباشد.

حداکثر سه نامزد مطلوب را بر اساس معیار فوق و بیانات مقام معظم رهبری به ترتیب انتخاب نمایید:


انتخاب‌های شما

می‌توانید نامزد را حذف کرده یا اولویت نامزد را با کشیدن و رها کردن، تغییر دهید:

موردی برای نمایش وجود ندارد.

دارای اراده و عملکرد جهادی و انقلابی

دارای عملکرد انقلابی و جهادی باشد؛ یعنی با عملکرد اُتوکشیده نمی‌شود کارکرد؛ بااین‌همه مسائل اساسی‌ که در کشور وجود دارد، یک حرکت جهادی و انقلابی لازم است؛ بایستی عملکردش این‌جوری باشد.
انتخاب که می‌خواهید بکنید، بشناسید و انتخاب کنید؛ به دینشان، به تعهّدشان، به وفاداری‌شان به انقلاب، به ایستادگی‌شان در راه انقلاب، به عزم و اراده‌شان، به شجاعتشان و به مرعوب نشدنشان خاطرجمع بشوید، [آن‌وقت‌] رأی بدهید.

حداکثر سه نامزد مطلوب را بر اساس معیار فوق و بیانات مقام معظم رهبری به ترتیب انتخاب نمایید:


انتخاب‌های شما

می‌توانید نامزد را حذف کرده یا اولویت نامزد را با کشیدن و رها کردن، تغییر دهید:

موردی برای نمایش وجود ندارد.

توانمند در مدیریت اجرایی کشور

آن کسانی که وارد میدان می‌شوند، باید کسانی باشند که در خود تواناییِ کشیدن این بار را بیابند و در خودشان ملاحظه کنند.
آن کسانی که داوطلب می‌شوند، اشتباه نکنند و بدانند مدیریت اجرایی کشور یعنی چه. نه در ارزیابىِ نیازی که کشور به یک قدرت اجرایی دارد، اشتباه کنند، نه در ارزیابی توانِ خودشان اشتباه کنند. اگر چنانچه ارزیابی درستی انجام دادند، بیایند توی میدان؛ ملت هم نگاه می‌کند، انتخاب می‌کند.

حداکثر سه نامزد مطلوب را بر اساس معیار فوق و بیانات مقام معظم رهبری به ترتیب انتخاب نمایید:


انتخاب‌های شما

می‌توانید نامزد را حذف کرده یا اولویت نامزد را با کشیدن و رها کردن، تغییر دهید:

موردی برای نمایش وجود ندارد.

ساده‌زیست و به دور از اشرافی‌گری

بهترین، آن کسی است که ... از فساد دور باشد، دنبال اشرافی‌گری خودش نباشد. آفت بزرگ ما اشرافی‌گری و تجمل‌پرستی است؛ فلان مسئول اگر اهل تجمل و اشرافی‌گری باشد، مردم را به سمت اشرافی‌گری و به سمت اسراف سوق خواهد داد.
ساده‌زیستی چیز بسیار با ارزشی است. ما اگر بخواهیم تجمل و اشرافی‌گری و اسراف و زیاده‌روی را -که واقعاً بلای بزرگی است- از جامعه‌ ریشه‌کن کنیم، با حرف و گفتن نمیشود که از یک طرف بگوییم و از طرف دیگر مردم نگاه کنند و ببینند عملمان جور دیگر است! باید عمل کنیم. عمل ما بایستی مؤید و دلیل و شاهد بر حرفهای ما باشد تا اینکه اثر بکند. فاصله‌تان را با طبقات ضعیف کم کرده‌اید و کم نگه دارید و هر چه که ممکن است آن را کمتر کنید.

حداکثر سه نامزد مطلوب را بر اساس معیار فوق و بیانات مقام معظم رهبری به ترتیب انتخاب نمایید:


انتخاب‌های شما

می‌توانید نامزد را حذف کرده یا اولویت نامزد را با کشیدن و رها کردن، تغییر دهید:

موردی برای نمایش وجود ندارد.

اهل پرهیز از ریخت‌وپاش تبلیغاتی

رفتار داوطلبان در ریخت‌وپاش و خرج و تبلیغاتِ زیاد از اندازه‌ی لازم می‌تواند ما و آحاد مردم را نسبت به آنچه که بعداً پیش خواهد آمد، آگاه و هشیار و بیدار کند. آن کسی که یا از بیت‌المال هزینه می‌کند، یا از پول مشتبه به حرامِ بعضی‌ها استفاده می‌کند، نمی‌تواند اطمینان مردم را جلب کند؛ به این چیزها خیلی باید توجه کرد.

حداکثر سه نامزد مطلوب را بر اساس معیار فوق و بیانات مقام معظم رهبری به ترتیب انتخاب نمایید:


انتخاب‌های شما

می‌توانید نامزد را حذف کرده یا اولویت نامزد را با کشیدن و رها کردن، تغییر دهید:

موردی برای نمایش وجود ندارد.

مؤمن به جوان‌ها

به جوانان معتقد باشند، جوان‌ها را قبول داشته باشند، جوان‌ها را به‌عنوان پیش‌ران حرکت عمومی کشور بشناسند و به آنها اعتماد کنند. بنده از سابق با جوان‌ها مرتبط بودم و سال‌ها است که به این‌ها در مسائل گوناگون اعتماد می‌کنم؛ واقعاً هرجایی که جوان‌ها وارد می‌شوند -من نمی‌خواهم حالا عناوین و مانند این‌ها را اسم بیاورم- این‌جوری است که گره‌های سخت را باز می‌کنند و مشکل‌گشایی می‌کنند. خود این رئیس‌جمهور به جوان‌ها معتقد باشد.

حداکثر سه نامزد مطلوب را بر اساس معیار فوق و بیانات مقام معظم رهبری به ترتیب انتخاب نمایید:


انتخاب‌های شما

می‌توانید نامزد را حذف کرده یا اولویت نامزد را با کشیدن و رها کردن، تغییر دهید:

موردی برای نمایش وجود ندارد.

مؤمن به توانمندی‌های داخل

به توانمندی‌های داخل معتقد باشد. بعضی‌ها هستند داخل را اصلاً قبول ندارند.
و من به همه‌ی این آقایان محترمی که نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری هستند این را عرض میکنم -حرفی است که بارها گفته‌ایم- تصمیم بگیرند، به مردم هم بگویند، در تبلیغاتشان هم بگویند، قول هم بدهند که برای پیشرفت امور کشور، برای توسعه‌ی اقتصادی، برای باز کردن گره‌ها، نگاهشان به بیرون از این مرزها نخواهد بود، نگاه به خود ملت خواهد بود. توانایی‌های ما زیاد است، ظرفیتهای ما زیاد است؛ توجه به این ظرفیتها، استفاده‌ی از این ظرفیتها، برنامه‌ریزی عاقلانه و مدبّرانه برای استفاده‌ی از این ظرفیتها میتواند کشور را به اقتدار و استحکامِ ساخت درونی برساند.

حداکثر سه نامزد مطلوب را بر اساس معیار فوق و بیانات مقام معظم رهبری به ترتیب انتخاب نمایید:


انتخاب‌های شما

می‌توانید نامزد را حذف کرده یا اولویت نامزد را با کشیدن و رها کردن، تغییر دهید:

موردی برای نمایش وجود ندارد.

برخوردار از اخلاق حسنه

باید تهذیب اخلاقی داشته باشد؛ نپرداختن به حواشی. این‌ها چیزهای لازمی است. بنده توصیه‌ام به همه‌ی دولت‌ها همیشه همین بوده است. می‌دانید من از دولت‌ها و از رؤسای‌جمهور در طول این سال‌های متمادی همواره حمایت کردم؛ توصیه هم کردم، در موارد متعدد و زیادی از آنها توضیح هم خواستم. تکیه این بوده است که برای مردم هزینه درست نکنند، مشکل درست نکنند، دغدغه‌آفرینی نکنند، مردم را دچار تشویش و نگرانی نکنند.

حداکثر سه نامزد مطلوب را بر اساس معیار فوق و بیانات مقام معظم رهبری به ترتیب انتخاب نمایید:


انتخاب‌های شما

می‌توانید نامزد را حذف کرده یا اولویت نامزد را با کشیدن و رها کردن، تغییر دهید:

موردی برای نمایش وجود ندارد.

دارای امتیازات رئیس‌جمهور قبلی و فاقد ضعف‌های او

رئیس‌جمهورِ هر دوره‌ای باید امتیازات رئیس‌جمهور قبلی را داشته باشد و ضعف‌های او را نداشته باشد.

حداکثر سه نامزد مطلوب را بر اساس معیار فوق و بیانات مقام معظم رهبری به ترتیب انتخاب نمایید:


انتخاب‌های شما

می‌توانید نامزد را حذف کرده یا اولویت نامزد را با کشیدن و رها کردن، تغییر دهید:

موردی برای نمایش وجود ندارد.

با توجه به انتخاب‌های شما بر اساس معیارهای نامزد اصلح، نتیجه‌ی سامانه‌ی اصلح‌یاب برای شما به شرح ذیل است:

اولویت نام امتیاز از 100
       

جهت بازگشت به صفحه نخست ویژه نامه «نعمت حضور» اینجا کلیک کنید.